Hvem er vi?

Om Kæphøj

Kæphøjs historie

Kæphøj er udsprunget af en venteliste til Ibsgården, som er et andet bofællesskab i Roskilde i 1982. Efter 4 års hårdt arbejde kunne vi flytte ind i november 1986. Kæphøj er meget stabilt, kun i 9 af de 21 boliger bor der Kæppe, som ikke var med fra starten.

Antal boliger og Kæppe

Kæphøj består af 21 boliger – 6 boliger på 5-rum, 6 boliger på 4-rum, 4 boliger på 3-rum og 5 boliger på 2-rum + 3 supplementsrum i fælleshuset, hvor de største børn kan søge om at bo. I øjeblikket er vi 34 voksne og 4 børn – heraf 2 ’børn’ over 18 år.
Fælleshus og fællesspisning

Vi har alle andel i brug og drift af fælleshuset. Fælleshuset danner rammen om vores daglige fællesspisning, som er bofællesskabets krumtap – i sommerferien holder madordningen pause, så der er fællesspisning spontan og meget sjældnere.

Ud over spisestue og køkken i stueetagen indeholder fælleshuset på første sal de tre supplementsrum, et legerum til børn og et møde/TV rum. I kælderen er der fælles vaskeri, maddepot, værksted og motionsrum. 

Der bliver lavet mad alle ugens 7 dage (undtagen som beskrevet i sommerferien og enkelte af jule og påskedagene). 4 madhold, der sammensættes for et år ad gangen, laver mad i en uge af gangen – dvs. en uge på madhold og 3 uger fri. Hver person har 5 tjanser (mad eller opvask) i løbet af ugen. Tre fra madholdet mødes kl. 16:00 til madlavning, vi spiser kl.18:00 – og de tre opvaskere er færdige omkring 19:30. Madugen planlægges ved et møde i weekenden forud for madugen og ugen afsluttes med rengøring i fælleshuset.

Alle er pr. definition tilmeldt mad, men madholdet hænger en frameldingsliste op med beskrivelse af menuerne de enkelte dage. Der er mulighed for at tage mad med hjem eller melde gæster til spisning.

For mad betaler vi 32,50 kr. pr måltid (børn under 18 år halv pris). Lørdagsmenuen med to retter koster 50 kr.. Den månedlige madopkrævning indeholder også et beløb til vaskeri (65 kr.) og gaver (15 kr.). Vi betaler mad forud – dvs. at nyindflyttere betaler en måneds mad forud. Frameldinger sammentælles måndeligt og fratrækkes næste måneds betaling.

I vaskeriet har vi t industrivaskemaskiner og en tørretumbler. På en liste booker man en vasketid på 1½ time – tørretiden forskudt 1 time. Ud over det beløb der opkræves sammen med madbetalingen er det gratis at benytte vaskeriet.
Organisation

Fællesmødet er vores øverste besluttende myndighed og vi har fællesmøde ca. hver 5. uge. Det årligt ordinære fællesmøde fungerer som generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne og andelsboligloven.

Bestyrelsen er ansvarlig for at fællesmødets beslutninger føres ud i livet og den planlægger fællesmøderne. Kæppene varetager hovedparten af de faste opgaver som medlemmer af en række arbejdsgrupper (indkøb, netværk, vedligeholdelse, udendørs, madregnskab, varmeregnskab, køkkenrenovering m.fl.).
Øvrige fællesaktiviteter

Arbejds-weekends typisk 3-4 pr. år eller efter behov – oftest er aktiviteterne havearbejde, oprydning, maling dekorering og anden vedligeholdelse.

Årlig skovtur i maj, Kæphøj fødselsdag første lørdag i november, ’Kalender-åbent’  i boligerne i december, Nytår, Naboer til fastelavn.


Comments